Kwatery, Pokoje, Apartamenty, Domki, Hotele, Pensjonaty w Małem Cichem
A A A

REGULAMIN STRONY NOCLEGIMALECICHE.PL


POSTANOWIENIA OGÓLNE

    Regulamin określa warunki świadczenia usług w serwisie www.noclegimaleciche.pl oraz ustanawia prawa i obowiązki Usługodawcy (operatora portalu) i Użytkownika (osoby fizycznej lub prawnej korzystającej z usług portalu)
    Dodanie oferty do serwisu jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją

PUBLIKACJA DANYCH

    Użytkownik umieszczając ofertę w serwisie oświadcza, iż jej treść jest zgodna z rzeczywistością
    Usługodawca nie odpowiada za treść oraz za wiarygodność informacji publikowanych w ofertach oraz nie jest zobowiązany do weryfikacji ich prawdziwości
    Usługodawca zastrzega sobie prawo do nie opublikowania oferty w części obcojęzycznej serwisu jeśli Użytkownik w formularzu rejestracyjnym nie wypełni opisu oferty we właściwym da danej części serwisu języku
    Publikowana oferta oraz dołączane pliki graficzne nie mogą zawierać treści niezgodnych z dobrym obyczajem oraz naruszających polskie prawo
    Opis musi być poprawny gramatycznie, stylistycznie i ortograficznie, zgłoszenia zawierające rażące błędy nie będą dodawane
    Oferty potwierdzone przez użytkownika oczekują na akceptację oferty przez administratora serwisu

REJESTRACJA I OPŁATY

    Użytkownik aby dodać ofertę reklamową musi wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronach serwisu www.noclegimaleciche.pl
    Publikacja oferty następuje po potwierdzeniu jej dodania przez użytkownika oraz po akceptacji treści przez administratora serwisu.
    Okres publikacji Państwa oferty jest BEZPŁATNY i wynosi 365 dni, po tym okresie oferta może być BEZPŁATNIE przedłużona na kolejny okres 365 dni.
    Po zatwierdzenia wpisu przez administratora, użytkownik ma możliwość logowania się do Panelu Administracyjnego, gdzie może edytować wcześniej wprowadzone dane

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do funkcjonowania serwisu www.noclegimaleciche.pl oraz w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o "Ochronie danych osobowych" (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883)